Bán Nhà Hẻm nhỏ Phường 3 Đà Lạt

Mức Giá Bán
1 đến 200+ tỷ..
Mức Giá Bán
Tìm tên Đường
Chọn - Nhập tên Đường...
Tìm tên Đường
☘️🏡 𝐁𝐀́𝐍 𝐍𝐇𝐀̀ 𝐇𝐄̉𝐌 𝐗𝐔𝐀̂𝐍 𝐀𝐍 - 𝐏𝐇𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 𝟑 - Đ𝐀̀ 𝐋𝐀̣𝐓 ☘️🏡
Hẻm nhỏ - Bán Nhà đường Xuân An, Phường 3, Đà Lạt
👉 2 tầng - 4 phòng - ngang 9m - 102 m2 -

🌲🌳 Diện tích: 𝟏𝟎𝟑 𝐦𝟐, Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐞̉𝐦 𝐱𝐞 𝐦𝐚́𝐲
👉 Kết cấu: 𝐍𝐡𝐚̀ 𝟒 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̉, 𝟏 𝐛𝐞̂́𝐩, 𝟏 𝐭𝐨𝐥𝐞𝐭, 𝐬𝐚̂𝐧, 𝐤𝐡𝐨 𝐫𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐫𝐚̃𝐢…
👉 Pháp lý: 𝐒𝐨̂̉ 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠 – Đ𝐚̂́𝐭 𝐎̛̉ Đ𝐨̂ 𝐓𝐡𝐢̣
🌳🌳 Mô tả: 𝐊𝐡𝐮 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐚𝐧 𝐧𝐢𝐧𝐡, 𝐝𝐚̂𝐧 𝐜𝐮̛ đ𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐮́𝐜, 𝐧𝐡𝐨̣̂𝐧 𝐧𝐡𝐢̣𝐩, 𝐝𝐚̂𝐧 𝐭𝐫𝐢́ 𝐜𝐚𝐨, 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐢́𝐜𝐡 𝐯𝐞̂̀ 𝐚𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐱𝐚̃ 𝐡𝐨̣̂𝐢 đ𝐚̂̀𝐲 đ...
  Giá bán:   4,7 tỷ TL - Cập nhật 4 ngày trước, tin còn đăng là BĐS còn bán. Xem chi tiết