You are currently viewing THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN!?

THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN!?

(Lược sơ khái niệm: Thương hiệu cá nhân được hiểu là tổng hợp tất cả những ấn tượng, niềm tin và tri giác mà con người ta nhìn nhận về một cá nhân nào đó. Nói một cách cụ thể, thương hiệu cá nhân là tất cả những gì mà mọi người nhìn nhận được ở bạn về ngoại hình, lối sống, tính cách, các giá trị mà bạn đã đóng góp cho 1 cá nhân, đội nhóm, tập thể nào đó hay rộng hơn là xã hội)

Mình có nhiều lần chia sẻ về tầm quan trọng và giá trị của Thương hiệu cá nhân, đối với thị trường, khách hàng…chắc không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên có một điều chúng ta THỬ SUY NGẪM: Thương hiệu cá nhân ngay trong chính tập thể nhà đất đà lạt TLAND mình có quan trọng không?

Thương hiệu cá nhân hỗ trợ các bạn trên con đường vươn tới sự thăng hoa, hạnh phúc trong công việc. Một người có thương hiệu tốt sẽ dễ dàng có được sự tín nhiệm của những người xung quanh. Khi các bạn có đủ năng lực, có sức ảnh hưởng đến những người xung quanh,đồng đội sẽ chấp nhận các giá trị của riêng bản thân cá nhân bạn, nhiều cơ hội sẽ đến với bạn.

Thêm vào đó, thương hiệu cá nhân không chỉ là cách mà mọi người nhìn vào mình, mà còn là cách các bạn tự nhìn chính bản thân mình. Một khi chính mình đã hiểu được điều mình muốn, điểm mạnh cũng như điểm yếu của bản thân thì việc phát huy thế mạnh, cải thiện điểm yếu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Các bạn có thể đặt ra mục tiêu rõ ràng phù hợp với năng lực của mình, thương hiệu cá nhân cũng định hướng cho chính bản thân nếu cảm thấy bản thân đang đi chệch khỏi mục tiêu, hoặc xa hơn là bị ai kéo đi lầm đường lạc lối…

Khi nhắc đến bạn, đồng đội nghĩ đến một người nghiêm túc hay vô kỷ luật?
Khi nhắc đến bạn, đồng đội nghĩ đến một người trọng chữ tín hơn hay đề cao chữ lợi hơn?
Khi nhắc đến bạn, đồng đội nghĩ đến một người lấy hành động làm trọng, hay chỉ là nói nhiều mà làm ít?
Khi nhắc đến bạn, đồng đội nghĩ đến một người luôn muốn chia sẽ giúp người khác tốt lên, hay chỉ thích thể hiện khoe mẽ để thoã mãn bản ngã?

Khi nhắc đến bạn, đồng đội nghĩ đến một người…..thế nào? THỬ SUY NGẪM VÀ LỰA CHỌN NHÉ. Chúng ta có quyền tự lựa chọn thương hiệu cho mình./.